Prevence

Již dlouhodobě klademe velký důraz na prevenci, která může včas odhalit zdravotní problémy, ale také je díky tomu může začít okamžitě řešit.

Soustředíme na pravidelnou kontrolu Vašeho zdravotního stavu, na blížící se preventivní prohlídku Vás vždy předem upozorníme. Pečlivá pravidelná prohlídka může zabránit vážnějším komplikacím, a proto ji doporučujeme minimálně jednou ročně.

Preventivní prohlídky pro dospělé jsou ze zákona hrazené zdravotní pojišťovnou ve dvouletých intervalech. Obsahem preventivní prohlídky je podrobná anamnéza, v závislosti na Vašem věku provedeme další vyšetření s cílem upřesnit Váš aktuální zdravotní stav.

PREVENCE KARCINOMU TLUSTÉHO STŘEVA

K odhalení karcinomu tlustého střeva slouží tzv. test na okultní krvácení. Test okultního krvácení do stolice (TOKS, nebo také v angličtině FOBT) je jednoduchý a zcela bezbolestný. V praxi obnáší pouze odběr vzorku stolice, ve kterém lze následně chemicky odhalit pouhým okem neviditelné stopy krve (příměs krve může signalizovat zhoubný nádor střeva). Test si provádíte v klidu domova sami. Tento test je součástí preventivního vyšetření u osob nad 50 let věku a je plně hrazen zdravotními pojišťovnami. U osob mladších je pak možné si tento test zakoupit u nás v ordinaci za 150 Kč.

PREVENCE KARCINOMU PRSA

Každá žena by si měla již od mládí provádět samovyšetření prsu. Samovyšetření by měla provádět pravidelně, vždy po skončení menstruačního krvácení. Prsy systematicky prohmatat a to včetně podpaží. Žláza by měla být víceméně symetrická.

V případě, že při samovyšetření prsů naleznete nějakou změnu, měla byste se ihned objednat ke gynekologovi. Prsy vyšetří a případně Vás pošle na ultrazvukové či mamografické (podle věku) vyšetření. Do 40 let je vhodnější ultrazvukové vyšetření prsů, po 40. roce věku je přesnější mamografické vyšetření.

Screeningové vyšetření prsů pomocí mamografického vyšetření je plně hrazeno u žen od 45 let života. Žádanku na vyšetření je možno získat u svého praktického lékaře či gynekologa, termín pravidelných kontrol je dvouletý.