Ceník výkonů

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

 

 


Vstupní prohlídka do zaměstnání, nebo jiné komplexní vyšetření pro osobní potřebu 500,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 300,-
Prodloužení platnosti řidičského průkazu po 65. roce života 200,-
Vyšetření pro vystavení zbrojního průkazu 500,-
Prodloužení zbrojního průkazu 500,-
Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu 200,-
Obnovení zdravotního průkazu či jeho ztráta 200,-
Potvrzení pro Úřad práce 200,-
Posudek o zdravotní způsobilosti pracovat ve výškách 500,-
Vyšetření pro potvrzení svářečského průkazu 500,-
Administrativní výkon pro potřebu pacienta 200,-
Vyhotovení bodového ohodnocení pracovního úrazu – bolestné 300,-
Vyplnění oznámení o úrazu pro zdravotní pojišťovnu 300,-
Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců či domu pečovatelské služby 200,-
Vypsání lázní 200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace 200,-
Test na okultní krvácení – mimo indikaci pojišťovny 200,-
Aplikace očkovací látky, např. proti chřipce – u neindikovaných pacientů, žloutence, apod. 50,-
Sepsání regresu 200,-