Ceník výkonů

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

 

 


Vstupní prohlídka do zaměstnání, nebo jiné komplexní vyšetření pro osobní potřebu 300,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 300,-
Prodloužení platnosti řidičského průkazu po 65. roce života 150,-
Vyšetření pro vystavení zbrojního průkazu 500,-
Prodloužení zbrojního průkazu 300,-
Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu 200,-
Obnovení zdravotního průkazu či jeho ztráta 100,-
Potvrzení pro Úřad práce 150,-
Posudek o zdravotní způsobilosti pracovat ve výškách 200,-
Vyšetření pro potvrzení svářečského průkazu 200,-
Administrativní výkon pro potřebu pacienta 100,-
Vyhotovení bodového ohodnocení pracovního úrazu – bolestné 200,-
Vyplnění oznámení o úrazu pro zdravotní pojišťovnu 250,-
Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců či domu pečovatelské služby 200,-
Vypsání lázní 150,-
Výpis ze zdravotní dokumentace 150,-
Test na okultní krvácení – mimo indikaci pojišťovny 100,-
Aplikace očkovací látky, např. proti chřipce – u neindikovaných pacientů, žloutence, apod. 50,-
Sepsání regresu 100,-